PROJEKTY
Jedna z najbardziej doświadczonych
agencji PR w Polsce

Zrealizowane projekty

Zarządzanie kryzysowe

Bank AIB
Nadużycia pracownika przyczyną kryzysu wizerunkowego (2002)

Bank AIB
Nadużycia pracownika przyczyną kryzysu wizerunkowego (2002)

AIG
Wpływ kryzysu na europejskie aktywa (2008-2009)

AIG
Wpływ kryzysu na europejskie aktywa (2008-2009)

Giełda Papierów Wartościowych
Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego WARSET (2000)

Giełda Papierów Wartościowych
Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego WARSET (2000)

Projekty

Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele

Copyright © 2022 NBS Communications. All right reserved.