AKTUALNOŚCI
Dowiedz się co dzieje się w NBS

Najnowsze

2018.06.15 10:00

Informacje Administratora danych dla mediów

Informacja Administratora - NBS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla mediów

Uprzejmie informujemy, że NBS Communications Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z naszą działalnością gospodarczą i wykonywaniem przez Państwa zawodu dziennikarza. W każdej chwili mogą Państwo zweryfikować powierzone nam dane osobowe, wnieść o ich zmianę lub poprawę oraz zażądać usunięcia danych albo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane głównie ze źródeł publicznie dostępnych (w szczególności stron internetowych) lub bezpośrednio od Państwa.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe NBS Communications Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest NBS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@nbs.com.pl lub pisemnie na adres NBS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez NBS Communications Sp. z o.o. w celach związanych z naszą działalnością o charakterze public relations, w tym do przekazywania Państwu naszych komunikatów, informacji prasowych lub innych przekazów medialnych oraz utrzymywania z Państwem bieżących relacji w związku i w zakresie wynikającym z wykonywanej przez Państwa działalności dziennikarskiej.

Podanie danych w powyższych celu jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. dostawcom usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z powierzeniem nam danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak służyć będą celowi określonemu powyżej, chyba, że wcześniej wyrażą Państwo swój sprzeciw.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo wnieść w każdym czasie.

Ponadto, przysługuje Państwu nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z nami korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

Udostępnij:

Aktualności

2018.06.15 10:00

Informacje Administratora danych dla mediów

2018.05.25 10:30

Polityka prywatności

2018.03.22 10:00

Witamy Novaturas na warszawskim parkiecie

21 marca do grona spółek notowanych na GPW dołączył Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich. NBS miał przyjemność uczestniczyć w tej podróży jako główny doradca PR, odpowiadając za przygotowanie i realizację kampanii wspierającej IPO.

2018.02.17 17:00

Jak się pracuje w agencji PR-u finansowego i IR?

Jak się pracuje w agencji PR-u finansowego i IR? Pytał Paweł Cymcyk (Prezes ZMID), a odpowiadał nasz prezes Piotr Wojtaszek w programie "Kariera w finansach".


Copyright © 2022 NBS Communications. All right reserved.